מהתקשורת

רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז'ל. עורכי ויקיפדיה בחרו בראיון האחרון שקיים המוציא לאור, נתנאל סמריק, אז כתב המפלגות של גלי צה"ל לראש ערך הויקפדיה בפרק הרצח. עם החיבור להקלטות הנדירות ולתעוד באולפני קונטנטו.